+420 601 142 531 info@sovis.as

Okružní křižovatka
U Koruny
Hradec králové
Hlavní cílem projektu výstavby nové kruhové křižovatky
bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
na místě rušného dopravního uzlu v Hradci Králové.
VÍCE
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA V DOBRUŠCE Předmět stavby
Umístění okružní křižovatky zůstalo zachováno a střed nezpevněného středového ostrova jsme umístili do pomyslného středu dosavadní průsečné křižovatky. Okružní křižovatka byla navržena o vnějším průměru 35 m. Středový ostrůvek je složen z nezpevněné, vyvýšené, nepojížděné plochy a pojížděného prstence (žulové kostky). V místě okružní křižovatky a jejích větví bylo provedeno celé vozovkové souvrství. Bylo nutné odbourat i stávající nevyužité zpevněné plochy. Pro napojení na silnici I/14 došlo k odfrézování povrchu na hloubku – 120 mm. Po odfrézování byl povrch důkladně očištěn a následně položeny asfaltové vrstvy. Trhliny a deformace v podkladní vrstvě byly sanovány.
VÍCE
ÚPRAVY PRO NEMOTOROVOU DOPRAVU V PROSTORU ZIMNÍHO STADIONU A TRASY NA ,,HUČÁK“ Předmět stavby
Kompletní úprava zájmového prostoru s realizací nových propojení pro pěší a cyklisty, úprava stávajících chodníků, cyklostezek a parkoviště, nové odvodnění zpevněných ploch, veřejné osvětlení s přeložkami a ochranou dotčených inženýrských sítí, vegetační úpravy.
VÍCE

O NÁS

SOVIS CZ a.s. je ryze česká stabilní stavební společnost se sídlem v Hradci Králové.
Realizujeme stavby v odvětvích dopravního a inženýrského stavitelství od roku 2008.

POLITIKA JAKOSTI

Certifikace Systém
managementu kvality

Certifikace Systém
environmentálního managementu

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

prohlédněte si nabídku volných míst