+420 601 142 531 info@sovis.as

O nás

Profil společnosti

SOVIS CZ a.s. je ryze česká stabilní stavební společnost se sídlem v Hradci Králové. Realizujeme stavby v odvětvích dopravního a inženýrského stavitelství od roku 2008. Naším cílem je poskytovat kvalitní služby vysoké úrovně, což dokazují certifikace, na kterých zakládáme naši politiku kvality poskytovaných služeb. 

 

SOVIS CZ a.s. vznikl na začátku roku 2008, kdy jsme plynule navázali na činnost společnosti Sovis s.r.o., která byla založena v roce 1996. Úroveň techniky a rozsah odborností nám umožňuje realizovat široké spektrum činností po celé České republice. Od dubna 2017 jsme součástí týmu na realizaci záchranných archeologických výzkumů. Úspěšně jsme se podíleli na výzkumu na D11, největším projektu v historii, jehož zadavatelem je ŘSD ČR. V současné době spolupracujeme na záchranném archeologickém výzkumu v okolí Svitav. V rámci konsorcia se společností EUROVIA CS a.s. máme dále na starosti údržbu komunikací I. tříd v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

 

K našim klíčovým projektům patří dopravní stavby, mosty a projekty pro velké průmyslové společnosti. Mezi hlavní odběratele SOVIS CZ patří Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj, SÚS KHK, a.s., ŘSD ČR Praha, obecní a městské úřady, Povodí Labe, s.p..

Politika jakosti

V SOVIS CZ a.s. se řídíme principem jakosti pozemních komunikací a v rámci tohoto principu dodržujeme normy platné pro výstavbu pozemních komunikací. V roce 2018 jsme úspěšně získali certifikace systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci..

Certifikace Systém managementu kvality

Systém managementu kvality je nástrojem pro řízení firem orientovaný na zjišťování a plnění potřeb a požadavků zákazníků. Konkretizuje dílčí pravomoce a odpovědnosti pracovníků na jednotlivých stupních řízení.

Certifikace Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu je systém řízení zaměřený na sledování a zlepšování všech činností podniku ovlivňující kvalitu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců apod.

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Prioritou je prevence nebezpečných situací na pracovištích.

Výroční zprávy

Každý rok existence SOVIS CZ a.s. rekapitulujeme ve výroční zprávě.

2018 – 2019

2017 – 2018

2016 – 2017

2015 – 2016

2014 – 2015

2013 – 2014

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

2008 – 2009

VOP a BOZP

V rámci odběratelsko-dodavatelských a obchodních vztahů platí v SOVIS CZ základní pravidla, nároky a postupy zakotvené ve Všeobecných smluvních podmínkách provádění díla.

V SOVIS CZ jsou samozřejmostí pravidla Smluvních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.