+420 601 142 531 info@sovis.as

Okružní křižovatka v Dobrušce

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Místo: Dobruška

Doba realizace: 3/2019 10/2019

Cena: 29.069.874,- Kč

 

 

Předmět stavby
Umístění okružní křižovatky zůstalo zachováno a střed nezpevněného středového ostrova jsme umístili do pomyslného středu dosavadní průsečné křižovatky. Okružní křižovatka byla navržena o vnějším průměru 35 m. Středový ostrůvek je složen z nezpevněné, vyvýšené, nepojížděné plochy a pojížděného prstence (žulové kostky). V místě okružní křižovatky a jejích větví bylo provedeno celé vozovkové souvrství. Bylo nutné odbourat i stávající nevyužité zpevněné plochy. Pro napojení na silnici I/14 došlo k odfrézování povrchu na hloubku – 120 mm. Po odfrézování byl povrch důkladně očištěn a následně položeny asfaltové vrstvy. Trhliny a deformace v podkladní vrstvě byly sanovány.