Reference 2018

 Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – II. etapa

Investor:        Město Náchod

Realizace:      04/2017 – 07/2018

Cena díla:      30 956 487 Kč