Reference 2014

I/16 Pilníkov, Oprava propustku 16-p-108
Investor: ŘSD, Praha
Realizace: 06/2014 – 08/2014
Cena díla: 3 251 353 Kč