Reference 2013

Chodníky v obci Opatovice nad Labem, 1. část
Objednatel: Obec Opatovice nad Labem
Realizace: 11/2012 – 05/2013
Cena díla: 2 748 383 Kč
Dostavba vodovodu a kanalizace Malé Svatoňovice
Investor: Obec Malé Svatoňovice
Realizace: 10/2011 – 06/2013
Cena díla:  36 996 382 Kč
 
Rekonstrukce nám. 28 října  a ulic S.K.Neumanna a Dukelská
Investor 1: Statutární město Hradec Králové
Investor 2: Dopravní podnik Hradec Králové
Investor 3: VaK Hradec Králové
Realizace: 06/2012 – 12/2013
Cena díla celkem:  90 147 112 Kč
Cena díla, investor 1:  81 712 469 Kč
Cena díla, investor 2:    6 783 578 Kč
Cena díla, investor 3:    1 651 065 Kč
 
 Oprava LB zdi (nad Moravským jezem)
 Orlice, ř.km 0,686-0,898
 Investor: Povodí Labe
 Realizace: 09/2012 – 09/2013
 Cena díla:  25 405 258 Kč
 
I/16 Havárie tělesa silničního násypu v k.ú.obce Zlatá Olešnice
Investor: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 01/2013 – 08/2013
Cena díla:  18 400 000 Kč
 Oprava MK Broumov – Máchova (u trafostanice)
 Investor: Město Broumov
 Realizace: 05/2013 – 06/2013
 Cena díla:  255 457 Kč
 Nástavba, stavební upravy – kanceláře ŘSD ČR
 Investor: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
 Realizace: 06/2013 – 12/2013
 Cena díla:  4 040 958 Kč
 Rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků, vč. autobusové zastávky
 Investor: Obec Světí
 Realizace: 06/2013 – 09/2013
 Cena díla:  2 592 271 Kč
 PS Žamberk, oprava zpevněných ploch
 Investor: Povodí Labe
 Realizace: 05/2013 – 07/2013
 Cena díla:  493 441 Kč
 I/11 Hradec Králové, stavební a údržbové práce MOK
 Investor: ŘSD ČR Správa Hradec Králové
 Realizace: 06/2013 – 10/2013
 Cena díla:  366 412 Kč
 Oprava chodníků v Alšově ulici v Broumově – Olivětíně – 2. etapa
 Investor: Město Broumov
 Realizace: 07/2013 – 09/2013
 Cena díla:  376 442 Kč
 Parkoviště v ul. ČSA, p.p.č.567/49 Broumov
 Investor: Město Broumov
 Realizace: 09/2013 – 10/2013
 Cena díla:  917 999 Kč
 I/2 Staré Čivice – Popkovice, velkoplošná výsprava
 Investor: ŘSD ČR, Správa Pardubice
 Realizace: 07/2013 – 08/2013
 Cena díla:  2 420 121 Kč
 I/14 Vrchlabí, Lánovská ulice, OKŽ
 Investor: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
 Realizace: 09/2013 – 10/2013
 Cena díla:  2 466 661 Kč
 Bezbariérové chodníky Lavské Chrčice pro BW – Stavitelství, s.r.o.
 Investor: BW – Stavitelství, s.r.o.
 Realizace: 07/2013 – 11/2013
 Cena díla:  1 105 389 Kč
 I/35 Hradec Králové, Brněnská (u Futura), oprava 2 zastávkových zálivů
 Investor: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
 Realizace: 08/2013 – 08/2013
 Cena díla:  2 220 695 Kč
 I/35 Ostřetín, cyklostezka v intravilánu obce
 Investor: Obec Ostřetín
 Realizace: 08/2013 – 11/2013
 Cena díla:  4 388 434 Kč
 Oprava LC Sýkornice, K Vodopádům I
 Investor: Lesy ČR, s.p.
 Realizace: 09/2013 – 11/2013
 Cena díla: 362 412 Kč
 Oprava a technické zhodnocení LC Hřebenová
 Investor: Lesy ČR, s.p.
 Realizace: 09/2013 – 12/2013
 Cena díla: 726 675 Kč
 Výstavba parkovišť na revíru Nechanice
 Investor: Lesy ČR, s.p.
 Realizace: 10/2013 – 11/2013
 Cena díla: 183 246 Kč
 Oprava LC Hůrská II, LC Pod Sekyrou, SV Pod Kulatým vrchem
 Investor: Lesy ČR, s.p.
 Realizace: 09/2013 – 11/2013
 Cena díla: 795 765 Kč
 Rekonstrukce lesních cest Radíkovická
 Nad Odchytákem a Kozlovská rokle
 Investor: Lesy ČR, s.p.
 Realizace: 10/2012 – 09/2014
 Cena díla:  5 968 613 Kč