+420 601 142 531 info@sovis.as

Úprava okružní křižovatky U Slávie, Náchod

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo: Náchod
Doba realizace: 9/2014 – 6/2015

 

Cena: 47.836.010,- Kč

 

 

Předmět stavby
Předmětem stavby byla obnova živičného krytu a rekonstrukce okružní křižovatky v souhrnné délce 2622 m v obci s průměrem 31,0 m, okružním pásem šířky 6,0m a středovým ostrůvkem. Nově byl zřízen vnitřní dlážděný prstenec, ostrůvky a dlážděné dopravní stíny pro usměrňování dopravy. Byly provedeny lokální sanace konstrukčních vrstev, kompletní obnova ložné vrstvy a obrusného krytu. V rozsahu stavby bylo rekonstruováno odvodnění komunikace, oprava a vyrovnání chodníků, vegetační úpravy a přisvětlení přechodu. Součástí stavby byla i obnova svislého a vodorovného dopravního značení.