+420 601 142 531 info@sovis.as

Úprava okružní křižovatky Pražská / Běloveská Náchod

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SOVIS CZ, a.s.

Místo: Náchod
Doba realizace: 3/2015 – 12/2015

 

Cena: 35.748.017,- Kč

 

 

Předmět stavby
Úprava dosavadní nevyhovující okružní křižovatky v Náchodě. Okružní křižovatka byla rozšířena a rekonstruována z důvodů vysoké frekvence dopravního zatížení, těžkou nákladní a vysokou osobní dopravou. Zhotovili jsme rekonstrukci vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev a vybudováním nové konstrukce vozovky s hutněnými asfaltovými vrstvami, podkladní vrstvou ze směsi stmelené cementem a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti. Vzhledem k vysokému podílu nákladní dopravy a zvýšenému přenosu zatížení v místě okružní křižovatky byly v konstrukci navrženy polymerem modifikované asfalty.
V místě stavby se nachází prakticky všechny obvyklé inženýrské sítě, železniční trať (stavba proběhla v ochranném pásmu dráhy) a zatrubněný potok Radechovka.
Stavba dále obsahovala prodloužení jednotné kanalizace, přeložku vodovodu (pod jízdními pruhy silnice I/33 jsme vodovod uložili do ocelových chrániček), rekonstrukci plynovodu, úpravu vedení, veřejné osvětlení. Stavba dále řešila obnovu stávajících chodníkových ploch a přechodů pro chodce.