+420 601 142 531 info@sovis.as

Revitalizace obytné části Vamberk

Investor: Město Vamberk

Místo: Vamberk
Doba realizace: 6/2019 – 11/2019

 

Cena: 7.091.920,- Kč

 

 

Předmět stavby
Stavební práce byly spojeny s rekonstrukcí stávající komunikace do parametrů obytné zóny. Prováděli jsme výstavbu nových parkovacích ploch a přístupových chodníčků k jednotlivým domům.
Součástí stavby je výstavba nového veřejného osvětlení a obnova zeleně v rámci objektu vegetačních úprav.
Předmětem tohoto projektu byly komunikace, veřejné osvětlení, vegetační úpravy.