+420 601 142 531 info@sovis.as

Obnova mostu Radhošť – Janovičky

Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Místo: Radhošť, Janovičky
Doba realizace: 06/2015 – 11/2015
Cena: 10.631.320 Kč

Předmětem zakázky byla v rámci obnovy mostů ev. č. 30516-1 a ev. č. 30516-2 přes trvalý vodní tok Loučná i obnova dvoupruhové obousměrné komunikace v extravilánu mezi obcemi Radhošť a Janovičky v délce 94 m. Dosavadní asfaltový kryt vozovky byl odfrézován. Součástí prací bylo doplnění vybouraných podkladních vrstev vozovky a následné položení ložní a obrusné vrstvy s napojením na stávající vrstvu krytu.