Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost SOVIS CZ a.s. v partnerství se společnostmi SOVIS s.r.o., ARBOR, spol. s r.o., Energia projekt s.r.o., STAVREMO – PCE a.s., MEDISYSTEMS a.s. a Rudolf Polák poskytuje svým zaměstnancům a zaměstnancům svých partnerů v letošním a příštím roce v rámci projektu

„Společně – zavádění systému rozvoje zaměstnanců v partnerství pro vyšší konkurenceschopnost CZ.104/1.1.02/35.00916“

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu? v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost možnost zvýšení kvalifikace a odborných teoretických i praktických znalostí.

Možnost zvýšení kvalifikace, odborných teoretických i praktických znalosti v jejich oboru. Do vzdělávacího projektu byla zařazena většina zaměstnanců těchto společností.

Jednotlivá školení a tréninky jsou zaměřeny na konkrétní dovednosti, které nejvíce souvisejí s náplní práce lidí zastávajících určité pozice. Lidé z výkonného managementu procházejí například tréninky manažerských dovedností, řízení firmy nebo řízení lidských zdrojů. Napříč všemi kategoriemi zaměstnanců pak absolvují tréninky k efektivnímu a kvalitnímu využívání informačních technologií, profesní školení a v neposlední řadě je část prostředků věnována i na kurzy bezpečnosti práce, jazykové kurzy, kurzy první pomoci a zdravovědy

Možnost dalšího vzdělávání vnímáme jako cenný benefit, který můžeme našim zaměstnancům nabídnout. Takto získané znalosti jsou přínosem pro každého z nich osobně, ale také pro všechny společnosti zapojené v projektu. Průběžné vzdělávání našich lidí se totiž odráží nejen na obchodních úspěších všech partnerů projektu, ale také na dalším uplatnění jich samotných.

Projekt „Společně – zavádění systému rozvoje zaměstnanců v partnerství pro vyšší konkurenceschopnost CZ.104/1.1.02/35.00916“ začal 1. 11. 2010, a přestože byl nastartován v době ekonomické krize, považujeme ho za jednu z možností, jak smysluplným vynakládáním finančních prostředků a cílevědomým přístupem všech zúčastněných tuto krizi překonat, posílit postavení partnerů na trhu a v neposlední řadě posílit i postavení zaměstnanců na trhu práce.

  sovis_male  

arbor_male

 

medisystems

energiaprojekt   stavremo
       RUDOLF POLÁK