Operační program Podnikání a Inovace

Společnost SOVIS CZ a.s. se rozhodla investovat prostředky v projektu podporovaném ze zdrojů EU v programu

V projektu se soustředíme na přípravu podstatné změny metod prodeje a distribuce služeb naší společnosti a se zaměřením na prodej prostřednictvím výhradního, nebo nevýhradního zastoupení.

V souvislosti s tím bude vypracovaná analýza potřeb oborového a obecného okolí a sestavení klíčových faktorů společnosti metodou Blue Ocean Strategy.

Věříme, že tento projekt přinese prospěch naším zákazníkům a v neposlední řadě i naší společnosti.

LogoOPPI      LogoEU